اداره آموزش و پرورش شهریار
پنج شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۱۱/۱۳)
Thursday , (2023/2/2)
آدرس: تهران شهريار ، خ انقلاب ، خ شهيدنواب ‌صفوي
تلفن : 65227590 -02165227490 نمابر : 02165265999
کدپستی : 3351739149 
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.7)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir